• Festejant Puixkhin
  • Vilafranca
  • Només per a uns quants?
  • Don Juan Tenorio
  • Prendre partit
  •  
  •  maig 2015  
  •  

02/06/2015 - FESTEJANT PUIXKHIN a partir de textos de Puixkhin

CICLE GRANS MESTRES A ESCENA

13 de juny
18:00 hores

13 de juny 18:00 hores  Preu: 10

20 de juny
20:30 hores

FESTIVAL FI DE CURS

Preu: 7 - 9 - 11
 

20 de juny 20:30 hores  Preu: 7 - 9 - 11

21 de juny
16:30 hores

FESTIVAL FI DE CURS

Preu: 7 - 9 - 11
 

21 de juny 16:30 hores  Preu: 7 - 9 - 11

21 de juny
20:00 hores

FESTIVAL FI DE CURS

Preu: 7 - 9 - 11
 

21 de juny 20:00 hores  Preu: 7 - 9 - 11

Galeria: